SEGÍTSÉG AZ ÚJ TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁHOZ!

A 676/2023 (XII. 29), valamint a 677/2023 (XII. 29)
Kormányrendeletek értelmében egyes társasházaknak és lakásszövetkezeteknek az új törvényi szabályozás szerint gondoskodniuk kell a fűtés, valamint a melegvíz elszámolása érdekében egyedi fogyasztásmérő, költségmegosztó készülék felszereléséről, alkalmazásáról és távleolvasásra képes rendszer
kialakításáról.

A rendelkezésre álló információk alapján igyekeztünk kigyűjteni, mely társasházaknak mi a tennivalója, hogy megfeleljenek a fenti Kormányrendeletek előírásainak és elkerüljék a szankciókat.

Oldalunkat folyamatosan frissítjük és aktualizáljuk!

Kérdése merült fel? Írjon nekünk!
 
 

ÚJ ÉPÍTÉSŰ VAGY KORÁBBAN ÉPÜLT A TÁRSASHÁZ?

Válasszon, az alábbi 3 lehetőség közül, hogy mi a jellemző a társasházra és a fűtési rendszerére.
Ennek alapján milyen lépéseket szükséges megtenni a rendeleteknek való megfelelés érdekében:

Központi fűtési és melegvíz rendszerek esetén a vonatkozó jogszabályok szerint távleolvasásra képes egyedi fűtési hőfogyasztás mérők és/vagy fűtési költségmegosztó készülékek és melegvíz-mérők alkalmazása kötelező.

Segítségre van szüksége a kialakításban? Keressen minket!

Központi fűtési és melegvíz rendszerek esetén, amennyiben un. egycsöves rendszer került kialakításra, a  jogszabályban foglaltak szerint, azokon a felhasználási helyeken, ahol a fűtés egyedi szabályozhatósága nem megoldott, a fűtési költségmegosztók alkalmazása nem tekinthető költséghatékony megoldásnak.

Jogszabály: 677/2023. (XII.29.) korm. rendelet 3. §

TIPP: Meglátásunk szerint a korszerűsítés magas költségei miatt a jövőben pályázat, támogatás várható.

A legalább két lakással vagy nem lakás céljára szolgáló helyiséggel rendelkező új építésű épületek esetén távolról leolvasható egyedi fűtési hőfogyasztás mérőket és/vagy fűtési költségmegosztó készülékeket és melegvíz-mérőket kell telepíteni.

Vonatkozó jogszabályok: 676/2023. (XII.29.) korm. rendelet 4 § és 677/2023. (XII.29.) korm. rendelet 3. §

Hatályba lépés: 2024. január 28.

Segítségre van szüksége a kialakításban? Keressen minket!

JELENLEG VANNAK-E MÉRŐÓRÁK A TÁRSASHÁZBAN ?

Válasszon, az alábbi 3 lehetőség közül, hogy mi a jellemző a társasházra és a fűtési rendszerére.
Ennek alapján milyen lépéseket szükséges megtenni a rendeleteknek való megfelelés érdekében:

Még nincsenek mérőórák telepítve A TÁRSASHÁZBAN

 

Mi a teendő?

Költséghatékonysági vizsgálat készítése:
A már meglévő épületekben nem kell az egyedi fogyasztásmérőket és fűtési költségmegosztókat felszerelni, ha ezek felszerelése és alkalmazása műszakilag nem megvalósítható vagy a hőfogyasztás az épületrészenkénti mérése a fogyasztó által lefolytatott költséghatékonysági vizsgálat alapján nem költséghatékony.

Mi a költséghatékonysági vizsgálat alap feltétele? 
Legalább három, különböző vállalkozástól kapott, azonos műszaki tartalmú ajánlat.

Hogy néz ki a költséghatékonysági vizsgálat?
Központi fűtés esetében a 676/2023. (XII.29.) korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza, távfűtés esetében 677/2023. (XII.29.) korm. rendelet 2. számú melléklete tartalmazza

Milyen készülékek esetében szükséges?
Költségmegosztási rendszer kiépítésére vonatkozóan szükséges.

Milyen adatok szükségesek hozzá?
3 naptári évben mért éves összes fűtési célú hőfelhasználások számtani átlaga (GJ és Forint értékben), az árajánlatokban szereplő beruházási és működtetési költség, az Önkormányzat által meghatározott ,,megtakarítási arány“, a költségmegosztó gyártó által megadott élettartama

Kell-e költséghatékonysági vizsgálatot végezni annak a Társasháznak, amely szeretné a kialakítani a fűtési költségmegosztás rendszerét?
Nem, költséghatékonysági vizsgálatot azon lakóközösség készít, amelyek egyelőre még nem szeretnék vagy tudják megvalósítani a beruházást.

Meddig kell elkészíteni a költséghatékonysági vizsgálatot?
Erre vonatkozó információt a központi fűtés esetében jogszabályban egyelőre nem találunk.

Eredmények kiértékelése

A költséghatékonysági vizsgálat eredménye alapján a számítási eredményt figyelembe véve kell továbblépni:

 

Amennyiben a Megtakarítás értéke több a ráfordítás költségnél:

Távleolvasásos rendszer kialakítása

Műszakilag megvalósítható és költséghatékony beruházás esetén a felhasználó a költséghatékonysági vizsgálat elvégzése utáni egy éven belül gondoskodik a közös használatú épületrészek kivételével a fűtési költségmegosztók felszereléséről és alkalmazásáról.

Jogszabály: 676/2023. (XII.29.) korm. rendelet 4 § és 677/2023. (XII.29.) korm. rendelet 3. §

FONTOS!
Távfűtéses épületek esetében, amennyiben költséghatékony a beruházás, de a lakóközösség nem valósítja meg egy éven belül a beruházást, úgy a felhasználási hely fajlagos fűtési hőfelhasználása 2,5-szeresének és az épületrészek fűtött légtérfogatában kell meghatározni a kiszámlázandó fűtési hőmennyiséget.
Központi fűtéses épületekre vonatkozóan a jogszabály nem határoz meg ilyen jellegű elszámolási módot.

Segítségre van szüksége a kialakításban? Keressen minket!

Amennyiben a várható Megtakarítás értéke kevesebb a ráfordított költségnél:

Jelenleg nincs további tennivaló!

TIPP: Meglátásunk szerint a korszerűsítés magas költségei miatt a jövőben pályázat, támogatás várható.

 

Vannak mérőórák de  még nem távleolvasásos

Mi a teendő?

2024. január 28. előtt felszerelt, távolról nem olvasható fogyasztásmérőket és költségosztókat legkésőbb 2027. január 01-ig távolról leolvashatóvá kell tenni, vagy távolról leolvasható készülékekre kell cserélni.

Ezeket a készülékeket úgy kell kiválasztani és telepíteni, hogy az egy épületen belüli eszközöket egy azonos távleolvasási költségmegosztási rendszeren keresztül lehessen leolvasni.

Jogszabály: 676/2023. (XII.29.) korm. rendelet 33. § és 677/2023. (XII.29.) korm. 1. számú melléklet 1. pont

FONTOS!: A párologtatós elven működő fűtési költségmegosztókra is vonatkozik a távleolvasásra vonatkozó szabályzás.

Segítségre van szüksége a kialakításban? Keressen minket!

Vannak mérőórák távleolvasással

 

Jelenleg nincs további tennivaló!

 

 

Kapcsolat

Keressen minket bizalommal: